Sözleşme Örnekleri

Sözleşme Örnekleri -1
Mal Satış Sözleşmesi
Madde-1: Sözleşmenin Tarafları ve Bilgileri
1.1. Satıcı :
1.2. Alıcı:
1.3.Taraflar madde 1.1 ve 1.2’ de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

1.4.Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde

Madde 2: Sözleşmenin Konusu :
Madde 3: Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 4: Sözleşme Bedeline dahil olan diğer giderler.
Madde 5: Sözleşmenin Ekleri
Madde 6 : İşe Başlama ,Bitirme Şekli ve Şartları ile Teslim Programı
Madde 7: Ödeme Koşulları ve Zamanı
Madde 8: Fiyat Farkı
Madde 9: Sözleşmede değişiklik yapılması
Madde 10: Garanti Süresi, Teslimat ve Taşıma Şartları
Madde 11: Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 12: Yürülük