Gizlilik sözleşmesi nedir?

Gizlilik Sözleşmesi nedir?

Non-Disclosure Agreement / Confidentiality Agreement

Gizlilik Sözleşmesi, taraflar arasında yürütülen proje ya da paylaşılan iş konusu ile ilgili olarak, gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin, ilgili kişinin onayı alınmadıkça herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmamasını temin eden sözleşmedir. Bu sözleşme sayesinde gizliliğin sınırları ve koşulları belirlenebilir.

Bu sözleşme ile taraflar, proje ve fikirlerin çalınmasından ve aynı zamanda henüz tamamlanmamış ve üzerinde çalışılan bir projenin üçüncü kişilerce öğrenilmesi ve üzerinde fikir beyan edilmesinden korunmuş olur.

Gizlilik Sözleşmesi  Kullanılır?

Gizlilik sözleşmesi taraflara  bir diğer kişi ya da firmayla paylaşılan fikir ve projelerin üzerinde kontrol hakkı sağlar. Ticari sırların korunması için kullanılan bu sözleşme;

– bilgi alışverişinin hangi amaçla yapılacağı
– bilgilerin ne kadar süre gizli tutulacağı
– bilgilerin ancak izin verilen kapsamda üçüncü kişilere iletilebileceği ve taraflardan biri talep ettiği halde bu bilgilerin iade veya imha edileceği gibi hükümler içerir.

Gizlilik  sözleşmesini ihlal eden ya da korunması yönünde emek göstermeyen ilgili taraf, tazminat ile cezalandırılır. Bu yüzden  cezai şart hükmü gizlilik sözleşmesinin en önemli parçasıdır. Cezai şart miktarının caydırıcı olması ve karşı tarafın gizliliği ihlal ederek elde edebileceği muhtemel kazanımdan yüksek olması da sözleşmenin işlerliği açısından önemlidir.

Gizlilik sözleşmesi  tamamlandıktan sonra, çıktısı alınmalı ve her iki tarafça imzalanmalıdır. Her iki taraf gizlilik sözleşmesinin bir örneğini saklamalıdır.Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik sözleşmesinin yasal dayanağı 

Ülkemizdeki kanunlarda Gizlilik Sözleşmesi’ nin düzenlendiği bir kanun maddesi yer almamaktadır. Gizlilik Sözleşmesi’ ne Türk Borçlar Kanunu’ ndaki genel sözleşme hükümleri, İş Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uygulanabilir.

Örnek Gizlilik Sözleşmesi

Örnek gizlilik sözleşmesi için tıklayınız.

Non-Disclosure Agreement , Confidentiality Agreement