Rusça Dersleri-Rusça Şahıs Zamirleri

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА  –  ŞAHIS ZAMİRLERİ

УРОК 3 – DERS 3

Я  (ya) (ben) МЫ (mı) (biz)
Я студент (ben öğrenciyim)  Ya studyent Мы студенты (biz öğrenciyiz) Mi studentıy
Я читаю (ben okuyorum) Ya çitayu Мы читаем (biz okuyoruz)  Mı çitaem

 

ТЫ (tı) (sen) ВЫ  (vı)             (siz)
ты врач (sen doktorsun) вы врачи  (siz doktorsunuz)
ты пишешь (sen yazıyorsun) вы пишете (siz yazıyorsunuz)

 

Rusça’da canlı ve cansız İsimleri erİl, dişil ve nötr cins olarak gruplandırdığımız için üçüncü tekil şahıs zamiri her cins için ayrıdır.

 

он (on) O (eril cins)
она (ona) O (dişi cins)
оно (ano) O (nötr cins)

 

Üçüncü çoğul şahıs zamiri ise her üç cins içinde ortak ve tektir.

 

Они   (ani)                          Onlar           (üç cins içinde)

он инженер O mühendistir
он стол O masadır
она учителница O bayan öğretmendir
она машина O arabadır
оно дерево O ağaçtır
оно солнце O güneştir
они инженеры Onlar mühendistir
они столы Onlar masalardır
они учителницы                 Onlar bayan öğretmenlerdir
они дерева                           Onlar ağaçlardır