Pratik İtalyanca

L’ALFABETO ITALIANO (İTALYAN ALFABESİ VE OKUNUŞ KURALLARI)

Harfler            Okunuşları                              Alfabede olmayan ama bazen kullanılan harfler

A                      a                                                  Harfler                                       Okunuşları
B                      bi
C                      çi                                                 K                                               kappa
D                      di                                                 J                                                i lunga
E                       e                                                W                                               doppia vu
F                       effe                                             X                                                iks
G                      ci                                                Y                                                ipsilon
H                      akka
I                        i
L                      elle
M                     emme
N                     enne
O                     o
P                      pi
Q                     ku
R                     erre
S                     esse
T                     ti
U                    u
V                    vi,vu
Z                    zeta

*İtalyanca genele bakıldığında yazıldığı gibi okunan bir dildir. Fakat bazı harflerin birleşimi yazıldığı gibi okunmaz. O harfler şunlardır:

C
Bu harf, yanına ince sesli bir harf aldığında ‘ç’ harfi gibi, yanına kalın sesli bir harf aldığında ‘k’ harfi gibi okunur. Örneğin;

Yazılış: ci                   Yazılış: ce
Okunuş: çi                Okunuş: çe

Yazılış: ca                 Yazılış: co                 Yazılış: cu
Okunuş: ka              Okunuş: ko              Okunuş: ku

Bu harfle yanına gelen kalın sesin arasına ‘i’ harfi girerse;

Yazılış: cia                Yazılış: cio                Yazılış: ciu
Okunuş: ça              Okunuş: ço               Okunuş: çu

Bu harfle yanına gelen ince sesin arasına ‘h’ harfi girerse;

Yazılış: che               Yazılış: chi
Okunuş: ke              Okunuş: ki


Bu harf, yanına ince sesli bir harf aldığında ‘c’ harfi gibi, kalın sesli bir harf aldığında ‘g’ harfi gibi okunur. Örneğin;

Yazılış: ge               Yazılış: gi
Okunuş: ce            Okunuş: ci

Yazılış: ga               Yazılış: go               Yazılış: gu
Okunuş: ga            Okunuş: go             Okunuş: gu

Bu harfle yanına gelen kalın sesin arasına ‘i’ harfi girerse;

Yazılış: gia             Yazılış: gio               Yazılış: giu
Okunuş: ca           Okunuş: co             Okunuş: cu

Bu harfle yanına gelen ince sesin arasına ‘h’ harfi girerse;

Yazılış: ghe            Yazılış: ghi
Okunuş: ge           Okunuş: gi

S
Bu harf iki ünlü harfin arasındaysa ‘z’ harfi gibi okunur. Örneğin;

Yazılış: casa         Yazılış: rosa           Yazılış: pisa
Okunuş: kaza      Okunuş: roza         Okunuş: piza

Bu harf kelimenin başındaysa ve yanına ‘b,g,d,l,m,n,r,v’ harflerinden birini alırsa ‘z’ harfi gibi okunur. Örneğin;

Yazılış: sbaglio      Yazılış: snob
Okunuş: zıbalyo   Okunuş: zınob

Bu harfle ince ünlü bir sesin arasına ‘c’ harfi girerse, bu harf ‘ş’ diye okunur. Örneğin;

Yazılış: scena
Okunuş: şena

GN
Bu iki harf yanyana geldiğinde ‘ny’ sesi verir. Örneğin;

Yazılış: signorina         Yazılış: sogno
Okunuş: sinyorina      Okunuş: sonyo

GL
Bu iki harf yanyana geldiğinde ‘ly’ sesi verir. Örneğin;

Yazılış: aglio            Yazılış: egli
Okunuş: alyo          Okunuş: elyi

H
İtalyanca’da ‘h’ sesi yoktur. Bu harf okunmaz. Örneğin; 

Yazılış: hotel
Okunuş: otel

Z
Bu harf ardarda kullanıldığında ‘dz’ ya da ‘ts’ sesi verir. Örneğin;

Yazılış: pizza          Yazılış: ragazzo
Okunuş: pidza       Okunuş: ragatso

SELAMLAŞMALAR

Ciao: Merhaba
              Salve: Selam
              Buongiorno: Günaydın
              Buon pameriggio: Tünaydın
              Buona giornata: İyi günler                                                      Buona sera: İyi akşamlar
              Buona notte: İyi geceler
              Come stai?: Nasılsın?
              Come sta?: Nasılsınız? (Resmi)
              Sto bene, e tu?: İyiyim, ya sen?
              Sto bene, e Lei?: İyiyim: ya siz?
              Sto male: Kötüyüm
             Così così: Şöyle böyle
             Non molto bene: Fena değil

VEDALAŞMALAR

           Ciao Ciao: Güle Güle                                                                           Arrivederci: Görüşürüz
            ArrivederLa: Görüşürüz (Resmi) 
            Ci vediamo: Görüşürüz