Tercüme nedir?

 

Tercüme nedir?

Tercüme sözlük anlamı itibari ile bir dildeki bir sözü, bir metni başka bir dile aynen aktarmak demektir. Bir metni, bütün edebî hukuki,teknik vb. özelliklerini ifade etmeye özen göstererek bir dilden başka bir dile denk bir anlam ile aktarmak  tercüme işleminde dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Toplumlar yaşayan ve değişip dönüşen birçok dil üretmiş toplumlar arası iletişim için tercüme ve tercümanlar her zaman çok önem arz etmiştir.

Günümüzde tercüme işi profesyonel bir alan olarak dünya tarihindeki en üst icra edilme noktasına ulaşmış teknolojininde desteği ile herkesin rahatlıkla erişebildiği bir hizmet olarak hayatımızdaki yerini almıştır.

İlk Tercüman kimdir?

İlk tercümanın kim olduğuna dair net bilgi bulunmamaktadır.Tercümanlık mesleğinin tarihinin 5000 yıldan fazla olduğu tahmin edilmektedir.Araştırmalar tarihteki ilk yazılı çevirinin   Eski Ahit’in Yunancaya çevirisi olduğunu göstermektedir.