Rusça Dersleri -Rusça’da İsimler

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  – RUSÇA’DA İSİMLER

УРОК 1 – DERS 1

Rusça’da isimler cinsiyetlerine göre birbirinden ayrılır, sayı ve cinsiyete göre çekilir.

İsimlerin Cinsiyeti

Мужской род                       (eril cins)

Женский род                       (dişi cins)

Средний род                      (nötr cins)

olmak üzere üç cinse ayrılırlar. İsimlerin cinsiyeti son harflerine göre tayin edilir. Ancak canlı insan ve hayvan isimlerinin cinsiyeti onların gerçek fiziki cinsiyetlerine göre belirlenir.

Мужской род

Женкский род

Средний род

Новый дом

(yeni ev)

новая книга

(yeni kitap)

новое пальто

(yeni palto)

Novıy dom novaya kniga novoye palto
Мой стол

(benim masam)

моя машина

(benim arabam)

мое письмо

(benim mektubum)

Moy sıtol maya maşina mayo pismo
Второй урок

(ikinci ders)

вторая ручка

(ikinci kalem)

второе дело

(ikinci iş)

fıtoroy urok fıtaraya ruçka fıtaroye dela
Ушёл брат

(abi gitti)

ушла сестра

(kız kardeş gitti)

ушло дитя

(çocuk gitti)

Ushol bırat ushla sestra ushla ditya

İstisnalar dışında isimlerin cinsiyeti aşağıdaki kurallara göre belirlenir.

Род- cins 1. Grup 2.Grup 3.Grup
Мужской род
Eril cins
Sonu sesiz harf

Стол Студент

Sonu – й

– ий музей, герой, санаторий

Sonu – ь
День Учитель
Женский род
Dişi cins
Sonu -а Harfi

Книга студентка

Sonu -я
-ия
-ья деревня, армия, семья
Sonu -ь

Ночь Мать

Средний род
Nötr cins
Sonu -о harfi о
кно
Sonu -е

-ие

-ье поле, здание, бельё

Sonu – мя

Имя время

Sonu -ь (мягкий знак) ile biten isimlerin belli bir kuralı yoktur.
Bu tür isimler ya erkek cins ya da dişi cinstir. Bu tür sözcükler münferit olarak öğrenilmelidir.